Co oznacza limit widoczności?

Dzięki tej funkcji mogę tworzyć harmonogram kursów na cały sezon. Najpierw muszę się upewnić, że mój użytkownik może poprzez aplikację obserwować kalendarz, a zatem zarezerwować zajęcia tylko przez określony czas. 
Przykład: ustawiając limit widoczności na 8, użytkownik z aplikacji zobaczy tylko kolejne 8 dni; więc jeśli teraz jest 16:30 w poniedziałek 10 stycznia, a limit widoczności jest ustawiony na 8, użytkownik z aplikacji zobaczy wszystkie kursy/lekcje od teraz do 16:30 we wtorek 18 stycznia.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com