Czy mogę umieścić swój obraz na kursie/lekcji?

Nie, musisz skorzystać z tych z galerii BookyWay. Jeśli wśród zdjęć nie ma takiego, które pasuje do Twojego kursu/lekcji, możesz napisać do nas na adres support@gymtrainer.net, wyjaśniając swoją potrzebę oraz dołączając przykład obrazu, który chciałbyś umieścić. Poszukamy zdjęcia w naszym banku zdjęć, które można Ci zaproponować i jeśli znajdzie Twoje uznanie, zostanie ono bezpłatnie wstawione do galerii dostępnej dla wszystkich użytkowników BookyWay.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com