Ile planów treningowych mogę utworzyć dla każdego użytkownika?

Dla każdego użytkownika możesz stworzyć maksymalnie osiem planów treningowych. Aby utworzyć więcej nowych szablonów, będziesz musiał najpierw usunąć te stare.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com