Co się stanie, jeśli użytkownik jest już zarejestrowany w BookyWay w innym Centrum?

Nie ma problemu. Gdy zarejestrujesz go również w Twoim Centrum, otrzyma zaproszenie e-mailem, a ze swojej aplikacji będzie mógł przełączać się z jednego Centrum do drugiego za pomocą prostego „kliknięcia”.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com