Czy mogę modyfikować istniejące grupy mięśniowe?

W galerii ćwiczeń możesz zmienić nazwy i przynależność grupy mięśniowej. Nie można natomiast modyfikować obrazu.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com