Pot modifica grupele musculare existente?

Pentru exercițiile prezente în galerie se pot modifica numele și apartenența la diferite grupe musculare. Nu e posibilă însă modificarea imaginii.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com