Czy można zmienić kurs lub lekcję, która już się rozpoczęła?

Jeśli nie ma zarejestrowanych użytkowników, możesz ich anulować lub wprowadzić zmiany. Jeśli natomiast użytkownicy już się zarejestrowali, nie można usuwać i modyfikować następujących pól: tytuł, data i godzina, czas trwania, cena, limit wypisów, zmniejszyć liczbę uczestników do liczby mniejszej niż liczba już zarejestrowanych i przekształcić w „otwórz” kurs z zapisami i odwrotnie. Zamiast tego możliwa jest zmiana następujących pól: opis, instruktor, zdjęcie, miejsce i kolor, limit rejestracji oraz zwiększenie liczby użytkowników.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com