Co oznacza liczba godzin, w ciągu których można zrezygnować z rezerwacji?

Odpowiada temu, ile czasu przed rozpoczęciem kursu lub lekcji użytkownik będzie mógł zrezygnować z rezerwacji. Na przykład ustawiając wartość na 4 godziny dla kursu, którego pierwsza lekcja rozpoczyna się 10 stycznia o godzinie 20:00. Użytkownik, który zapisał się na kurs, będzie mógł zrezygnować z rezerwacji do godziny 16:00 10 stycznia. O 16:01 nie będziesz już mógł zrezygnować z zapisu . Mechanizm ten służy do ochrony właściciela przed wyrejestrowaniem użytkowników w ostatniej chwili, uniemożliwiając innym użytkownikom opuszczenie miejsca za darmo.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com