Czy mogę usunąć użytkownika?

Tak, możesz trwale usunąć użytkownika z rejestru za pomocą przycisku „Usuń użytkownika”. Jeśli nie jest to wyraźnie wymagane przez użytkownika zalecamy, abyś tego nie robił, ponieważ jeśli użytkownik wróci do Twojego Centrum, będziesz musiał zapłacić jeden kredyt, aby ponownie go dodać.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com