Jeśli użytkownik nie ma adresu e-mail, jak może zapisać się na zajęcia?

Nie ma żadnego problemu. Możesz wprowadzić użytkownika, zaznaczając pole wyboru „brak poczty”. Oczywiście w tym przypadku będziesz musiał zarządzać jego rezerwacjami. Możesz także tworzyć dla niego harmonogramy treningów, zamiast wyświetlać je z aplikacji, będziesz musiał je dla niego wydrukować. Jeśli któregoś dnia klient utworzy adres e-mail, możesz go dodać w każdej chwili.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com