Często zadawane pytania dotyczące kursów, lekcji i zajęć

Jaka jest różnica między kursem a lekcją?

Kursy i lekcje są koncepcyjnie różne. Kurs składa się z ustalonej liczby lekcji, które są zwykle powtarzane w te same dni tygodnia, a zapisanie się na kurs oznacza uczestnictwo w każdej lekcji. Przykładem może być kurs pływania z 10 lekcjami, który odbywa się we wtorki o 18:00 i czwartki o 19:30 począwszy od listopada, w łącznym koszcie 120 euro. Z drugiej strony lekcja jest improwizowana i dlatego jest wykonywana raz i zwykle użytkownik płaci od czasu do czasu. W centrum sportowym typowym przykładem jest spinning, gdzie lekcje odbywają się również codziennie lub nawet kilka razy dziennie, ale rejestracja jest związana z każdą lekcją.

Co oznacza „otwarty” kurs lub lekcja?

Aktywując tę ​​opcję, kurs lub lekcja nie wymagają rejestracji przez aplikację, na której będziesz miał prosty podgląd. W związku z tym nie będzie ani liczby dostępnych miejsc, ani liczby godzin, w których można się wypisać. Sugeruje się, aby używać go w przypadku kursów lub lekcji, które są otwarte dla wszystkich użytkowników i nie wymagają rejestracji.

Jakie lekcje/kursy może zarezerwować tylko administrator?

Ta funkcja pozwala użytkownikowi przeglądać lekcje / kursy w aplikacji, ale aby móc się zarezerwować zostanie zaproszony do skontaktowania się z Centrum Sportowym. Jest to funkcja przeznaczona w tych przypadkach, w których użytkownik nie może samodzielnie dokonać rezerwacji, ponieważ administrator musi sprawdzić, czy istnieją wystarczające wymagania, np. zaawansowany kurs pływania, w którym użytkownik ma tylko podstawe doświadczenie. 

Co oznacza liczba godzin, w ciągu których można zrezygnować z rezerwacji?

Odpowiada temu, ile czasu przed rozpoczęciem kursu lub lekcji użytkownik będzie mógł zrezygnować z rezerwacji. Na przykład ustawiając wartość na 4 godziny dla kursu, którego pierwsza lekcja rozpoczyna się 10 stycznia o godzinie 20:00. Użytkownik, który zapisał się na kurs, będzie mógł zrezygnować z rezerwacji do godziny 16:00 10 stycznia. O 16:01 nie będziesz już mógł zrezygnować z zapisu . Mechanizm ten służy do ochrony właściciela przed wyrejestrowaniem użytkowników w ostatniej chwili, uniemożliwiając innym użytkownikom opuszczenie miejsca za darmo.

Co oznacza liczba godzin, w których można się zarejestrować?

Odpowiada to, jak długo przed rozpoczęciem kursu lub lekcji użytkownik będzie mógł się zarejestrować. Na przykład ustawiając wartość na 1 godzinę i 30 minut dla lekcji, która rozpoczyna się 20 stycznia o 18:00, użytkownik będzie mógł zarejestrować się 20 stycznia do 16:30.

Co oznacza limit widoczności?

Dzięki tej funkcji mogę tworzyć harmonogram kursów na cały sezon. Najpierw muszę się upewnić, że mój użytkownik może poprzez aplikację obserwować kalendarz, a zatem zarezerwować zajęcia tylko przez określony czas. 
Przykład: ustawiając limit widoczności na 8, użytkownik z aplikacji zobaczy tylko kolejne 8 dni; więc jeśli teraz jest 16:30 w poniedziałek 10 stycznia, a limit widoczności jest ustawiony na 8, użytkownik z aplikacji zobaczy wszystkie kursy/lekcje od teraz do 16:30 we wtorek 18 stycznia.

Czym są „kredyty” na lekcjach?

Możliwe jest powiązanie wybranej przez Ciebie liczby/wartości kredytów z każdą lekcją. 
Użytkownik będzie mógł zarejestrować się na lekcje „z kredytami” tylko wtedy, gdy będzie miał wystarczającą liczbę kredytów. 
Kredyty są przesyłane przez administratora do użytkownika (z jego profilu w rejestrze), a informacja o wprowadzonych i wykorzystanych kredytach zostanie zapisana. 
Zawsze zalecamy dopasowanie wartości kredytów do wartości lekcji w złotych. Np. jeśli zajęcia jogi kosztują 80 złotych, ustawię 80 kredytów. 
W momencie rejestracji użytkownikowi zostaną odjęte kredyty tej lekcji. Kredyty nie zostaną odjęte użytkownikowi, jeśli znajduje się on na liście oczekujących, ale ewentualnie tylko w momencie „przejścia” na lekcję, gdy zwolni się miejsce. 
Wyłączenie funkcji „kredyty” pozwoli tylko temu użytkownikowi, który bezterminowo zapisał się na wszystkie lekcje z kredytami (funkcja przeznaczona na przykład do zarządzania abonamentami, która umożliwia im zapis na wszystkie lekcje).

Czy można zmienić kurs lub lekcję, która już się rozpoczęła?

Jeśli nie ma zarejestrowanych użytkowników, możesz ich anulować lub wprowadzić zmiany. Jeśli natomiast użytkownicy już się zarejestrowali, nie można usuwać i modyfikować następujących pól: tytuł, data i godzina, czas trwania, cena, limit wypisów, zmniejszyć liczbę uczestników do liczby mniejszej niż liczba już zarejestrowanych i przekształcić w „otwórz” kurs z zapisami i odwrotnie. Zamiast tego możliwa jest zmiana następujących pól: opis, instruktor, zdjęcie, miejsce i kolor, limit rejestracji oraz zwiększenie liczby użytkowników.

Co oznacza opublikowany / ukryty kurs / lekcja?

„Opublikowany” oznacza, że ​​wszyscy użytkownicy wpisani do rejestru będą mogli przeglądać kurs/lekcję na swoim smartfonie i mieć możliwość zarezerwowania .”Ukryte” oznacza, że ​​kurs/lekcje są utworzone i widoczne w kalendarzu administratora, ale jeszcze niewidoczne dla użytkowników ze smartfona.
Zarządzanie statusami pozwala w łatwy sposób ułożyć wszystkie kursy/lekcje, mając możliwość ich dwukrotnego sprawdzenia oraz wprowadzenia dowolnych zmian w celu opublikowania ich tylko wtedy, gdy masz pewność, że dane są poprawne. Publikowanie lub ukrywanie kursu/lekcji jest możliwe za pomocą przycisków dostępnych w fazie edycji. (patrz „Edycja kursu / lekcji”).
Status kursu / lekcji jest widoczny jako informacja na liście kursów / lekcji (patrz „Lista kursów-lekcji”). Natomiast w kalendarzu status kursu/lekcji można zobaczyć po kolorze, w jakim są przedstawione kursy/lekcje. W kalendarzu ukryty kurs/lekcja jest zawsze szary niezależnie od koloru wybranego podczas tworzenia.

Czy mogę dodać lub usunąć rezerwację użytkownika bezpośrednio z internetu?

Tak, na stronie rejestracji wystarczy kliknąć [x] obok użytkownika, (zostaniesz poproszony o potwierdzenie wiadomością). Aby zarejestrować użytkownika, po prostu wyszukaj go wśród innych użytkowników w rejestrze, a następnie kliknij [+] obok nazwy użytkownika.

Czy mogę zarządzać wygaśnięciem rezerwacji?

Tak, w specyfikacji użytkownika znajduje się pole, w którym można wpisać daty ważności rezerwacji. Jeśli użytkownik ma wygasłą rezerwację, zobaczy kursy / lekcje w aplikacji, ale nie będzie mógł się zarejestrować i zostanie zaproszony do skontaktowania się z centrum, które jeśli sobie tego życzy, może zarejestrować go ze swojej strony internetowej.

Czy mogę umieścić swój obraz na kursie/lekcji?

Nie, musisz skorzystać z tych z galerii BookyWay. Jeśli wśród zdjęć nie ma takiego, które pasuje do Twojego kursu/lekcji, możesz napisać do nas na adres support@gymtrainer.net, wyjaśniając swoją potrzebę oraz dołączając przykład obrazu, który chciałbyś umieścić. Poszukamy zdjęcia w naszym banku zdjęć, które można Ci zaproponować i jeśli znajdzie Twoje uznanie, zostanie ono bezpłatnie wstawione do galerii dostępnej dla wszystkich użytkowników BookyWay.

Jeśli użytkownik nie posiada smartfona, jak może zapisać się na kursy?

Użytkownik może korzystać z aplikacji internetowej m.bookyway.com z komputera PC, Mac lub tabletu.