Czy mogę zarządzać wygaśnięciem rezerwacji?

Tak, w specyfikacji użytkownika znajduje się pole, w którym można wpisać daty ważności rezerwacji. Jeśli użytkownik ma wygasłą rezerwację, zobaczy kursy / lekcje w aplikacji, ale nie będzie mógł się zarejestrować i zostanie zaproszony do skontaktowania się z centrum, które jeśli sobie tego życzy, może zarejestrować go ze swojej strony internetowej.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com