Czy mogę zmienić adres e-mail użytkownika?

Tylko niewłaściwe adresy e-mail (te w kolorze fioletowym) mogą zostać zmienione. Aby zmienić inne adresy e-mail, musisz usunąć użytkownika i ponownie wprowadzić go z poprawnym adresem: za tę operację zostanie potrącony jeden kredyt.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com