Pot modifica adresa de email a unui utilizator?

Da, puteți modifica adresa de email a unui utilizator; această operație va costa un credit. Este însă posibil să modificați gratuit o adresă de email greșită (colorată violet), adică o adresă care nu a ajuns la nici un destinatar.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com