Czym są „kredyty” na lekcjach?

Możliwe jest powiązanie wybranej przez Ciebie liczby/wartości kredytów z każdą lekcją. 
Użytkownik będzie mógł zarejestrować się na lekcje „z kredytami” tylko wtedy, gdy będzie miał wystarczającą liczbę kredytów. 
Kredyty są przesyłane przez administratora do użytkownika (z jego profilu w rejestrze), a informacja o wprowadzonych i wykorzystanych kredytach zostanie zapisana. 
Zawsze zalecamy dopasowanie wartości kredytów do wartości lekcji w złotych. Np. jeśli zajęcia jogi kosztują 80 złotych, ustawię 80 kredytów. 
W momencie rejestracji użytkownikowi zostaną odjęte kredyty tej lekcji. Kredyty nie zostaną odjęte użytkownikowi, jeśli znajduje się on na liście oczekujących, ale ewentualnie tylko w momencie „przejścia” na lekcję, gdy zwolni się miejsce. 
Wyłączenie funkcji „kredyty” pozwoli tylko temu użytkownikowi, który bezterminowo zapisał się na wszystkie lekcje z kredytami (funkcja przeznaczona na przykład do zarządzania abonamentami, która umożliwia im zapis na wszystkie lekcje).


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com