Ile muszę zapłacić za każdy plan treningowy utworzony dla użytkownika?

Jeśli chcesz ustawić wielodniowe treningi do jednego szablonu, możesz utworzyć „podział” dni pomiędzy serią ćwiczeń (poprzez procedurę tworzenia nowych ćwiczeń). Ćwiczenia, które będą się nazywać, np. „poniedziałek”, „wtorek” itp., zapisując je w nowym folderze, gdzie zamiast nazwy nowej grupy mięśniowej umieścisz: „tydzień”. W ten sposób będziesz mógł wstawić różne dni między jedną serią ćwiczeń a drugą.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com