Użytkownik zgubił wiadomość e-mail z zaproszeniem oraz z danymi uwierzytelniającymi, jak je odzyskać?

Użytkownik musi wejść na stronę główną aplikacji klikając „Odzyskaj hasło”, wpisać adres e-mail użyty w rejestracji i kliknąć „Wyślij”. Jako administrator, możesz wejść na jego profil i kliknąć „wyślij ponownie e-mail z zaproszeniem”.


If you do not find an answer to what you were looking for, contact us at support.en@bookyway.com